شماره حساب ها

مشاهده در قالب PDFچاپفرستادن به ایمیل

بانک ملت

شماره حساب: 3273375473

شماره کارت: 7941 3579 3370 6104

شبا: IR96 0120 0200 0000 3273 3754 73

 

بانک پاسارگاد

شماره حساب: 1 , 10449870 , 8000 , 1607

شماره کارت: 0447 1387 2910 5022

شبا: IR66 0570 1607 8001 0449 8700 01

 

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب: 1 - 3920581 - 800 - 1001

شماره کارت: 5819 3920 1211 6274

شبا: IR94 0550 1001 8000 3920 5810 01

 

بانک ملی (سیبا)

شماره حساب: 0207505660005

شماره کارت: 7706 8727 9911 6037

شبا: IR96 0170 000 0020 7505 6600 05

 

تمام حساب ها بنام فرزاد فرشباف می باشند.

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.