باشگاه مشتریان گالری گریج راه اندازی شد

باشگاه مشتریان گالری گریج واقع در تبریز ـ ولیعصر ـ بالاتر از فلکه بزرگ ـ روبروی بانک پاسارگاد با امکانات ویژه راه اندازی شد. نوع باشگاه در این مرکز خرید باشگاه مشتریان باز می باشد. به این صورت که برای عضویت شرایط خاصی وجود نداشته و آزاد است.

سیستم راه اندازی شده در این مرکز خرید با امکانات کارت ویژه اعضای باشگاه، کارت خوان جهت سهولت استفاده و فیش پرینتر راه اندازی شده است. به این صورت که پس از اختصاص کارت به مشتری و معرفی آن در سیستم، کارت مذکور به مشتری ارائه شده و از این پس مشتری با نشان دادن کارت به کارت خوان اقدام به خرید و کسب امتیاز می کند.

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.