عملیات اجرایی

پس از تعیین طرح و سناریوی و هدف گذاری نوبت عملیات اجرایی می باشد. مکس آیتم این مرحله را به گونه ای کاربردی آسان و قابل اجرا نوده است. کافیست که بسته های امتیازی دلخواه را در نرم افزار ثبت نموده و شروع به عضوگیری باشگاه نمایید.

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.