توسعه باشگاه

پس از راه اندازی باشگاه، با جلب انواع نظرات و ایده ها باشگاه مشتریان می تواند هر روز پربارتر شود. یکی از راه های جلب ایده های مختلف، قرار دادن امتیاز برای ایده های نو است. از این طریق همیشه یک بانک ایده وجود خواهد داشت که منجر به تقویت و توسعه هر چه بیشتر باشگاه خواهد شد.

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.