ایجاد بانک اطلاعاتی و داده کاوی

یکی ازنتایج مهم داشتن باشگاه مشتریان  ایجاد پایگاه داده ای از مشتریان است. داشتن این اطلاعات بخودی خود می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند . یکی از موارد استفاده از این پایگاه داده تحلیل این داده ها بر اساس مدل ها و روابط آماری است که گزارش های مدیریتی و اجرایی بسیار مفید و واقعی ( ونه شهودی) را در اختیار مدیران عالی و میانی سازمان قرار میدهد.از طرفی این داده ها می تواند نقاط ضعف برای رفع و نقاط قوت برای تقویت را مشخص کند.روشهای داده کاوی (data mining) یکی از ابزار های نوین مدیریتی که ورودی و خوراک اصلی آن اطلاعاتی است که از باشگاه بدست می آید.

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.