انواع باشگاه مشتریان

 

  • بر اساس نوع عضويت:

باشگاه باز: سهولت عضويت ، همچنانکه از اسم آن بر مي آيد براي همه باز است. زيرا هزينه و شرايط ندارد. مناسب براي شرکت هايي است که به اعضا احتياج دارد. اغلب بسياري از اعضا از امکانات باشگاه استفاده مي کنند. شرکتها مي توانند ارزش داشتن يک باشگاه باز را با در نظر گرفتن هزينه هاي برشور و اطلاعات به منظور در تماس بودن با اعضا (حتي اگر مشتري ، يک مشتري سود آور نباشد ) محاسبه نمايند.

باشگاه محدود: در اين نوع باشگاه ها بر عکس باز ، اعضا يا مشتريان براي عضويت ، بايد حق عضويت بپردازند و اغلب يک فرم کامل و طولاني را پر ميکنند.به اين ترتيب ، اعضاء علاقه مند به عضويت در خواهند آمد .

در هر دو صورت اطلاعاتي که راجع به مشتريان به دست مي آوريم با ارزش ترين منبع جهت برنامه ريزي هاي آينده است بنابر اين اطلاعات در خواستي کاربران در هنگام عضويت تاثير مهمي در روال آتي کار خواهد داشت. در واقع به منظور به دست آوردن وفاداري مشتري بايستي ابتدا يک تصويري از مشتري وجود داشته باشد.

 

  • بر اساس مخاطبان باشگاه:

با توجه به نوع مخاطبان سازمان ، انواع مدل هاي باشگاه تقسيم بندي مي گردد.براي شرکت ها و سازمان هاي تجاري که داراي مشتريان ، نمايندگان ، شرکاي تجاري و ... ميباشند ، باشگاه مشتريان با رويکرد ايجاد تعامل و وفاداري راه اندازي مي گردد. در سازمان ها و تشکل ها ، مجامع صنفي و اتحاديه ها که داراي روابط تجاري با اعضاء نمي باشند و صرفا جهت ايجاد ارتباط و تعامل مستمر و ارائه خدمات هرچه بهتر ، باشگاه اعضاء سازمان راه اندازي مي گردد.

 

  • بر اساس سطوح سازمان:

يک باشگاه مي تواند داراي سطوح مختلف باشد به عنوان مثال در يک شرکت تجاري ، باشگاه مي تواند داراي بخش هاي زير باشد:

  1. باشگاه مشتريان
  2. باشگاه نمايندگان
  3. باشگاه کارکنان

در يک مرکز آموزشي باشگاه مي تواند داراي سطوح باشگاه دانش آموزان و دانشجويان ، باشگاه اساتيد و باشگاه نمايندگان باشد.
 

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.