راه اندازی باشگاه مشتریان برای تمامی صنوف

مطابق درخواست صنوف مختلف برای بومی سازی باشگاه مشتریان با کسب و کار ایشان، هم اکنون نرم افزار باشگاه مشتریان قابل ارائه برای تمامی صنوف می باشد. 94/06/14

بدینوسیله از مدیران و صاحبان اصناف تقاضا می شود در صورت تمایل به کسب اطلاعات از امکان ایجاد باشگاه مشتریان برای کسب و کار آنها با واحد مشاوره باشگاه مشتریان شرکت تماس حاصبل نمایند. شماره تماس: 04133369881

جدیدترین مقالات

دلیل اهمیت باشگاه مشتریان برای برندها
تقریبا همه افرادی که به نوعی در کسب و کار فعالی...

قانون طلایی مشتری مداری
قانون طلایی مشتری مداری مي گويد: همیشه حق با مش...

ده اشتباه بزرگ در زمينه خدمت به مشتريان
در این مقاله ده راه ساده اما موثر را برای ده مش...

پنج نکته کلیدی در تهیه یک برنامه وفاداری موفق
 برنامه وفاداری را با برنامه فعلی بازا...

Copyright © 2008 - 2011 Hostitem.net. Powered by Maxitem.Com. All rights reserved.